10.02.2015

Напомена редакције


Након завршетка процеса штампе часописа „Нови гласник” број 2/2014 у систему одбране дошло је до персоналних промена:

– престала је професионална војна служба генарал-мајору Митру Ковачу

– престала је професионална војна служба генарал-мајору Миодрагу Гордићу

– престала је професионална војна служба генарал-мајору Млађену Нишевићу

– пуковник Миле Јелић унапређен је у чин бригадног генерала