УВОДНИК
Србија и Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ
Процеси глобализација нису трансформисали свет, а концепт глобалног управљања светом показао се као неуспели покушај, испољивши бројне системске дисфункционалности. Турбулентни економски трендови, арапско пролеће и ескалација екстремизма и конфликата у арапском свету, дешавања у Украјини и све израженије хијерархизовање света на оне који имају и оне који немају представљају доминантна обележја концепта глобалног друштва у настајању. Тако се уместо глобалног зближавања, што је била носећа идеја глобалних процеса, савремени свет суочава са снажним дезинтеграционим процесима и поларизацијама и дисквалификовањем мултикултиларног концепта глобалне ... »»»
ВЕСТИ

19.04.2016
Више од 300 представника ИТ, бизнис и стартуп сцене окупиће ... »»»
10.02.2015
Након завршетка процеса штампе часописа „Нови гласник” број 2/2014 ... »»»
31.12.2013
Садржај новог броја можете преузети овде.
»»»
Видови и родови
БЕЗБЕДНОСТ ЛЕТЕЊА ТРАНСПОРТНИХ ХЕЛИКОПТЕРА ВОЈСКЕ У ...
Сагледавајући један дужи период, уназад двадесетак година на територији Србије, може се закључити да се у ваздухопловним операцијама спасавања људи и имовине током поплава већих размера, најчешће користе транспортни хеликоптери из састава војске и полиције. Летење војних и полицијских хеликоптера уређено је и регулисано интерним документима ... »»»
Морал
РАЗВОЈ ЛИДЕРСКИХ ВЕШТИНА
Лидерство је сложен организациони али и социјално-психолошки процес који се реализује кроз вишеструке интеракције лидера и његових следбеника. Да би запосели лидерску позицију у групи, односно организацији, лидери треба да буду у нечему посебни и бољи од већине својих следбеника. Та посебност вође која му даје моћ утицаја на остале манифестована ... »»»
Стране армије
ОДНОС ВОЈСКЕ И МЕДИЈА НА ПРИМЕРУ АВГАНИСТАНСКОГ РАТА
Медији у савременом свету представљају моћно средство којим се манипулише људима, а информације често нетачно пласирају они који имају моћ и желе да прошире или присвоје нешто што им не припада. У рату медији имају јак, некада и пресудан утицај на исход, при чему се чињенице и истина често прикривају, па се доводи у питање улога медија у оружаном ... »»»