УВОДНИК
Мировне операције – искуства и перспективе
пуковник др Миливоје Пајовић, начелник Центра за мировне операције, ЗОК, Ј-3, ГШ ВС
Из Департмана за мировне операције (ДПКО), из седишта Ује дињених нација (УН) из Њујорка, истовремено се руководи - са скоро 120.000 људи ангажованих у 16 мировних операција. Од тог броја у униформи је преко 100.000 лица, од којих 86.000 војника и око 14.000 припадника полиције. На тај начин Уједињене нације управљају војним операцијама наметања и одржавања мира са бројним стањем истовремено ангажованог персонала већим него код најјачих светских нација.

Иако им се често замера на инертности и уздржаности, чињеница је да постоји глобални консензус око тога да су само снаге Уједињених нација једино прихваћене наоружане формације које владе земаља у којима се ... »»»
ВЕСТИ

04.09.2017
Компанија QuBit организује конфренцију QuBit Cybersecurity ... »»»
17.05.2017
Мадленианум (Београд) ће бити место сусрета бројних домаћих и страних ... »»»
10.02.2015
Након завршетка процеса штампе часописа „Нови гласник” број 2/2014 ... »»»
Традиције
Средњовековно витештво у епохи цара Душана
На основу нових историјских и архео лошких сазнања о витештву у средњо - ековној Србији, данас можемо реконструисати комплетну опрему и наоружање једног српског витеза из доба цара Душана. Такође, познати су и састави неких елитних јединица српске средњовековне војске, њихова опрема, команданти, као и војне акције у којима су учествовале. У то ... »»»
Војна теорија и пракса
Реализација мера државне политике на југу централне Србије ...
Реализацијом задатака из Програма Ко ординационог тела Владе Републике Ср-бије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, у периоду од 2000. до 2016. године, побољшано је стање безбедности у овим општинама посебно у Копненој зони безбедности. Веома значајно, за стабилизацију стања безбедности, било је реализовање мера на успостављању и јачању ... »»»
Видови и родови
Специфичности роњења у рекама и другим унутрашњим водама
Укупна дужина пловне речно-канал ске мреже у Републици Србији износи - 1565,9 км, од којих се 406,45 км налази дуж државне границе. Поред тога, на територији Србије постоји много река које нису пловне, обиље природних и вештачких језера и других водених површина. Све то захтева озбиљан приступ организацији и димензионирању ронилачке јединице, као ... »»»